ZA DOCENTEM MUDR. JANEM NĚMCEM (Cor et Vasa/Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.)

Když se na IV. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice objevil v roce 1989 mladý lékař jménem Jan Němec, musel si ho každý okamžitě všimnout. Typická chůze dlouhými kroky, rozcuchané vlasy a na zádech batůžek skrývající jeho bibli s názvem Oxford Textbook of Medicine. 
Honzu Němce však daleko více charakterizoval jeho vnitřní svět a v něm byly skautské zásady jako čest, spravedlnost, pravdomluvnost, skromnost nebo přímost v jednání. Ano znamenalo ano, ne znamenalo ne. To v předrevolučním i těsně porevolučním životě kliniky bohužel nebyly ty nejvíce ceněné vlastnosti, a tak i s pomocí doc. Bartůňka a MUDr. Schirgera odešel mladý lékař v roce 1993 do USA, a to rovnou na Mayo kliniku, kde strávil svou rezidenturu i „fellowship“. Mezitím si ještě stačil odskočit na Harvard, kde působil ve výzkumné laboratoři.
Později se MUDr. Němec vrátil na dva krátké roky do Prahy, pak však natrvalo odešel do USA, a to nejprve do Minneapolisu a později na kardiologickou kliniku do Pittsburghu (University of Pittsburgh School of Medicine and UPMC Heart and Vascular Institute), kde se věnoval nejen klinické arytmologii, ale i výzkumu.
Docent Němec svými dlouhými kroky už za pacienty chodit nebude. V den jeho pohřbu na něj vzpomínám a uvědomuji si, že důležitější než jeho náhlý odchod je jeho odkaz. Když jsem ho kdysi přemlouval k opuštění Čech, nedokázal jsem domyslet, že by někdy mladá generace českých kardiologů snad nevěděla, kdo je či kdo byl doc. Němec. Dnes tomu ale tak je, a proto bychom o něm měli mluvit i psát. 
Myslím, že Honza byl nejinteligentnějším a nejinspirativnějším lékařem, jakého jsem kdy potkal. Chodící medicínská encyklopedie a současně studnice kreativních nápadů pro výzkumné projekty. Přísný a férový soudce medicínských studií i osobních názorů. Především ale svobodomyslný člověk s velikým citem pro spravedlnost a nesmlouvavým sarkasmem vůči pragmatismu. Současná mladá generace českých kardiologů by v něm našla kolegu s absolutní morální integritou a skvělého kardiologa i vědce světové úrovně. Byl by pro ně fantastickým vzorem.
Ač nevěřící, představuji si, že Honza teď kdesi sedí, na očích své staromódní brýle, ruce sepjaté na temeni hlavy a mírně se usmívá. Kolem kulhá jeho jednooký pes Jánoš a je jim spolu dobře. Určitě se již necítí tak osamoceně jako čínský student čelící rozjetým tankům na náměstí Tchien-an-men.
České kardiologii bych přál více docentů Němců. Mladí by měli autentické vzory a žilo by se nám tu lépe.

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.,
Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole,
e-mail: josef.veselka@fnmotol.cz